Tuesday, October 16, 2012

Latihan 1: Kata Nama Am

Lagu Buah-buahan


Dengar lagu dan sebut lima kata nama am berdasarkan lagu ini.

No comments:

Post a Comment