Thursday, October 11, 2012

Kata Nama  - Bahagian 1

1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada orang, binatang, benda, tempat, dan sebagainya.

2. Kata nama terbahagi kepada:

a) Kata Nama Am - Kata yang digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa.


Benda yang Bernyawa
manusia
adik, cikgu, polis, rakan
binatang
itik, rusa, unta, gajah
tumbuh-tumbuhan
betik, lalang, kelapa, rumput
Benda yang Tidak Bernyawa
benda
bola, kerusi, meja, sabun
tempat
hospital, dewan, kantin, rumah

No comments:

Post a Comment